SMS Endurance Team

SMS Endurance Team

Als maatschappelijk betrokken kantoor is SMS Attorneys at Law al jaren de trotse oprichter en hoofdsponsor van het SMS Endurance Team, een vereniging van enthousiaste jeugd mountainbikers en BMX rijders.

Behalve dat sport een goede uitlaatklep is voor je energie, kan de jeugd zich ontwikkelen op fysiek mentaal en sociaal vlak. Ook door het contact met andere kinderen leert men om te gaan met andere regels en omgangsvormen.

Investeren in sport voor de jeugd betekent het bieden van een kans op een goede toekomst en verkleint mogelijk de kans op negatief gedrag.

Op 12 september 2015 heeft SMS Endurance (BMX) het “4th BMX Challance” georganiseerd in het kader van het 10-jarig bestaan van het SMS Endurance Team.
10 Years making dirt look good!

Pabien SMS Endurance Team, keep looking good out there!