Publication / Nieuws

Vidjin Awadhpersad nieuwe advocaat bij SMS Attorneys at Law

Vidjin Awadhpersad nieuwe advocaat bij SMS Attorneys at Law

Author:
15-02-2016

Op maandag, 15 februari 2016 is mr Vidjin Awadhpersad in dienst getreden bij SMS Attorneys at Law. De in Nederland geboren en getogen Awadhpersad is voor zijn indiensttreding bij SMS Attorneys at Law twee jaar als parketsecretaris werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie in Nederland.
De sterke wil om werkzaam te zijn in de dynamische advocatuur en de visie van SMS Attorneys at Law, en zijn in bepaald niet onbelangrijke mate bestaande familieband te Curaçao, hebben ervoor gezorgd dat Awadhpersad gekozen heeft zijn carrière als advocaat bij SMS Attorneys at Law aan te vangen.

Vidjin is in afwachting van zijn beëdiging als advocaat bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.