Publication / Algemeen recht

Toestemming echtgenoot

Toestemming echtgenoot

Author:
30-03-2013

De wet bepaald dat voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen toestemming van de andere echtgenoot is vereist. Met het vereiste van toestemming beoogt de wetgever het woonmilieu van het gezin te beschermen. Ook indien men niet in gemeenschap van goederen is gehuwd is toestemming nodig. Het geven van toestemming heeft niet als gevolg dat de niet handelende echtgenoot partij wordt bij de overeenkomst.

Indien de rechtshandeling is verricht zonder toestemming kan alleen de niet handelende echtgenoot,  de rechtshandeling vernietigen, oftewel ongedaan maken. Wel beschermt de wet de wederpartij van de handelende echtgenoot indien hij niet wist of behoorde te weten dat er toestemming vereist was.
Ten eerste is toestemming van de echtgenoot vereist indien er overeenkomsten worden aangegaan die strekken tot vervreemding, bezwaren en ingebruikgeving van de echtelijke woning en diens inboedel. Indien partijen tijdens het huwelijk de woning bewonen is er toestemming vereist, ook al is de woning eigendom van de handelende echtgenoot. Bij dergelijke overeenkomsten kan u denken aan overeenkomsten inzake het verkopen, verhuren, inbrengen in een maatschap of vennootschap en hypothekeren. Indien u een woning koopt van iemand die getrouwd is, is het dus aan te raden om u te vergwissen of de echtgenoot toestemming heeft gegeven.  Bij verkoop van een woning moet de toestemming schriftelijk worden verleend.

Daarnaast is er ook toestemming nodig voor rechtshandelingen die strekken tot het beëindigen van het gebruik van de echtelijke woning, zoals opzegging van de huurovereenkomst.
Voor giften of schenkingen die bovenmatig en niet gebruikelijk zijn zal een echtgenoot ook toestemming moeten geven. Wat bovenmatig en ongebruikelijk is hangt af van de financiële situatie van partijen. Indien u elk jaar gewend bent om een bedrag van NAF. 1.000, - aan uw kleinkind te schenken is het niet bovenmatig en ongebruikelijk, dit natuurlijk afhankelijk van uw inkomen. Indien u bijvoorbeeld met pensioen gaat en van alleen een AOV pensioen moet rondkomen, is NAF. 1.000, - per jaar opeens wel bovenmatig en is er toestemming nodig. Wederpartijen die een gift hebben ontvangen worden niet beschermd en zullen indien de echtgenoot de rechtshandeling ongedaan maakt, de gift moeten teruggeven.

Bij zekerheidstelling voor een ander, o.a. borg, is toestemming nodig tenzij het kenmerkend en gebruikelijk is binnen uw beroep of bedrijf dat u zekerheid stelt ten behoeve van derden. Indien u zich met uw privé vermogen als borg stelt voor uw vennootschap zal de bank vragen of uw echtgenoot schriftelijk toestemming geeft. Zoals eerder gezegd betekent dit niet dat uw echtgenoot partij is bij de financieringsovereenkomst. Het is natuurlijk aan te raden om altijd alles wat u ondertekend goed te lezen. Staat er in de overeenkomst dat u met uw eigen vermogen garant staat voor de schuld of geeft u alleen toestemming?
Als laatste is er toestemming vereist voor koop of afbetaling, tenzij de zaken die op afbetaling gekocht zijn uitsluitend voor het gebruik in het beroep of bedrijf van uw echtgenoot bestemd zijn.

Dat deze wettelijke bepaling geen stoffig bestaan leidt  bleek  tijdens het  Dexia schandaal in Nederland. De Hoge Raad heeft toen geoordeeld  dat een effectenlease transactie, het kopen van aandelen met voor een deel geleend geld, ook koop op afbetaling is in de zin van boven besproken wettelijke bepaling. De echtgenoten van de gedupeerden deden toen met succes massaal een beroep op deze bepaling om de overeenkomst ongedaan te maken.

Algemeen recht Publications

Read more publications