Publication / Nieuws

President Hof neemt Liber Donum?! van advocaat Mirto Murray in ontvangst

President Hof neemt Liber Donum?! van advocaat Mirto Murray in ontvangst

25-04-2016

Willemstad – President van het Hof mr. Evert Jan van der Poel en vicepresident mr. Eunice Saleh hebben onlangs het geschenkboek Liber Donum?!  van advocaat mr. Mirto Murray in ontvangst genomen. Het boek is ter ere van het twintig jarig jubileum van mr. Murray in de advocatuur. Hij werd op 9 april 1996 beëdigd als advocaat bij het toenmalige Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Liber Donum?! is een verzameling van de columns en artikelen die Murray in het Antilliaans Dagblad, Amigoe en Coaching heeft gepubliceerd. 

Het geschenkboek is opgedragen aan advocaat mr. Gerard Spong, die tevens het voorwoord heeft verzorgd. Murray schrijft dat zonder Spong hij ‘nooit advocaat zou zijn geworden maar naar alle waarschijnlijkheid een relatief anoniem en zieltogend bestaan zou hebben als …..bedrijfsjurist?!’. Spong spreekt ook zeer lovend over Murray. “In zijn artikelen geeft hij blijk van een ontwapenende houding tot ‘down to earth’-facetten van het recht, zowel burgerlijk als strafrecht. Het is weinig juristen gegeven gecompliceerde rechtsfenomenen in eenvoudige en heldere bewoordingen uit te leggen. Dat is een gave, waarmee de beklijving van het recht weerspiegeld wordt. Mirto beschikt zonder twijfel over die gave”, aldus Spong in zijn voorwoord. 

President Van der Poel en vicepresident Saleh feliciteerden mr. Mirto Murray  met zijn twintigjarig jubileum in de advocatuur en wensten hem, namens het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, nog twintig jaren als advocaat toe.